Aanmeldformulier

Home > Ledeninfo > Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

v.v. UNION Ledenadministratie
Postbus 31084 6503 CB Nijmegen
E-mail: ledenadministratie@unionvoetbal.nl

 

in het geval van een overschrijving KNVB nummer graag invullen

Personalia


* Union wil elk lid in een veilige, plezierige en sportieve omgeving aan de voetbalsport laten deelnemen. Als er specifieke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld: ten aanzien van gedrag, beperking(en), privéomstandigheden) die relevant zijn in het kader van optimaal functioneren van uw zoon of dochter in teamverband, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de technisch coördinator.

Paspoort
Rijbewijs
ID kaart

* Kopie inleveren van Legitimatie + uitgeprint en ondertekend aanmeldingsformulier + originele pasfoto (afmeting: 3,5 bij 4 cm)

Adres gegevens

Gegevens Ouders(indien van toepassing)

Gegevens betaling

Jaarlijkse termijn: vóór 1 september
Half jaarlijkse termijn: vóór 1 september en vóór 1 januari
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Union tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaard tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk regelement en gedragscode van Union

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.