Informatie over Meedoen-regeling

Home > Nieuws > Informatie over Meedoen-regeling

Informatie over Meedoen-regeling

Datum: 21-09-2017
Informatie over Meedoen-regeling Gemeente Nijmegen

De huidige Meedoen-regeling 2016 (gestart op 1-10-2016) loopt dit jaar af op 30-09-2017.
 
Bij de behandeling van de Zomernota binnen de gemeente Nijmegen is afgesproken dat de regeling een vervolg gaat krijgen. Op dit moment wordt bekeken op welke wijze dit zal zijn.
De verwachting is dat de nieuwe regeling per 1-1-2018 in zal gaan en u hierover uiterlijk begin november meer informatie ontvangt.
 
Wat betekent dit nog tot 1-10-2017?
Alle mensen die een besluit/beschikking van de gemeente Nijmegen in hun bezit hebben en zich bij u melden kunnen nog meedoen. Mits zij vóór 1-10-2017 starten met een activiteit en natuurlijk nog niet eerder gebruik van de regeling hebben gemaakt.
Volgens de gebruikelijke procedure leveren ze het originele besluit bij u in en u levert, uiterlijk 1 maand nadat de activiteit is gestart, bij de gemeente uw factuur in.
 
Houd u er s.v.p. ook rekening mee dat u daarom vóór 1-12-2017 al uw facturen bij de gemeente heeft ingediend. Dit is de uiterste sluitingsdatum voor het indienen van uw facturen voor de Meedoen-regeling 2016.
Voor meer informatie over het indienen van uw facturen kijkt u op: www.nijmegen.nl/meedoenvooraanbieders onder het tabblad “Regelen”.
 
Tot slot willen we u bedanken voor uw deelname als aanbieder en hopen we u terug te mogen zien bij de nieuwe regeling in 2018!

Met vriendelijke groet,
Team Meedoen-regeling