• Algemene ledenvergadering uitgesteld

  Eind juni hebben we jullie bericht dat onze Algemene Leden Vergadering (ALV) is verplaatst naar 14 oktober aanstaande. De reden daarvan was tweeledig. In de eerste plaats konden we – met inachtneming van de toen geldende maatregelen – fysiek niet in groten getale bij elkaar komen op De Kluis wat wel wenselijk is in verband met het belang van deze vergadering. En in de tweede plaats konden we als - bestuur en leden - dan goed voorbereid concreet ingaan op de impact van de te nemen financiële maatregelen die zijn aangekondigd in de laatste ALV van november 2019.

  Helaas neemt de verspreiding van het corona-virus sinds enkele weken weer fors toe en heeft het kabinet op 28 september jl. besloten voor de komende 3 weken een aantal beperkende maatregelen in te voeren. Die maatregelen raken ook onze club. Zo is onze kantine is vanaf 29 september gesloten en zijn bijeenkomsten gemaximeerd tot 30 personen. Het bestuur heeft daarop besloten om de statutair dit jaar te houden ALV uit te stellen. De geplande vergadering van 14 oktober a.s. vervalt dus.

  We zullen ons er hard voor maken om vóór de kerst de ALV te houden. Als het kan komen we fysiek bij elkaar, mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen we een on-line sessie organiseren. Gelet op de het belang van de te bespreken onderwerpen zoals de jaarrekening van het afgelopen seizoen, de begroting seizoen 2020-2021 én ons plan om Union weer financieel gezond te krijgen, hechten we eraan dat ieder lid c.q. ouder van een jeugdlid die dat wenst aan die vergadering kan deelnemen.

  Wij houden jullie op de hoogte en zullen binnenkort berichten over de nieuwe datum voor onze ALV.

  Namens het bestuur,

  Kees Aalbers, voorzitter