• Algemene ledenvergadering verplaatst naar 2022

    Het is gebruikelijk om binnen 6 maanden na afloop van het seizoen een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Toch heeft het bestuur in verband met de oplopende coronabesmettingen en aanscherping van maatregelen besloten om de ALV van 24 november te verplaatsen naar het eerste kwartaal 2022. Er zijn bovendien geen zaken, noch financieel noch anderszins, die het noodzakelijk maken om op korte termijn een ALV te houden. Het bestuur vraagt je begrip en de nieuwe uitnodiging volgt te zijner tijd.