• Algemene ledenvergadering verplaatst naar 14 oktober

  Beste Unionisten,

  Een nieuwe zomer en - gelukkig  - weer een nieuw geluid. Ik hoop dat jullie de afgelopen 3 maanden qua gezondheid en welzijn goed zijn doorgekomen. Het goede nieuws is dat we er samen voor hebben gezorgd dat het virus zich minder snel verspreidt, waardoor de coronamaatregelen stap voor stap konden worden versoepeld. Vanaf eind april zijn tot grote tevredenheid van kinderen, jeugd én ouders de jeugdvoetbalactiviteiten weer gestart. Voor de 18+ groep zijn we afgelopen maand weer gestart op 1,5 meter. Gisteren hebben we te horen gekregen dat na 1 juli alle leden gewoon weer kunnen sporten en het complex weer open is. Wij zullen snel laten weten wat dit betekent voor de komende tijd, aangezien het einde van het seizoen nadert en er nog steeds beperkende maatregelen van kracht zijn waar we ons aan moeten houden.

  De afgelopen weken kregen we van verschillende leden de vraag wanneer de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden. Zoals jullie bekend hadden we op 28 november 2019 onze laatste vergadering. Daarin stonden we uitgebreid stil bij de nijpende financiële situatie waarin Union verkeert. Afgesproken werd dat een aantal werkgroepen voorstellen zou uitwerken, die besproken zouden worden in een vervolg ALV, in het eerste kwartaal 2020. En toen brak de coronacrisis uit. De afgelopen periode vergaderde het bestuur elke twee weken (online) over de effecten van de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor onze club.

  We hebben besloten om de reguliere (maar statutair niet verplichte) ALV niet dit voorjaar te houden maar uit te stellen tot oktober. De reden daarvan is tweeledig:

  In de eerste plaats kunnen we naar verwachting – met inachtneming van de nu geldende maatregelen – fysiek niet in grote getalen bij elkaar komen op De Kluis, wat wel wenselijk is in verband met het belang van deze vergadering.

  En in de tweede plaats kunnen we - bestuur en leden - dan goed voorbereid concreet ingaan op de impact van de te nemen financiële maatregelen, die zijn aangekondigd in de laatste ALV. Wij zullen in de aanloop naar de ALV iedereen voorzien van de terzakedoende informatie.

  Met 'passen en meten' en het positief afronden van enkele langlopende trajecten, kunnen we dit seizoen financieel goed afsluiten en het nieuwe seizoen ook in rust opstarten. Maar het moet gezegd: De financiële situatie van onze club is en blijft nijpend!

  We zullen in onze vergadering in oktober, naast de jaarrekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het seizoen 2020- 2021, ook ons plan om Union weer financieel gezond te krijgen presenteren en jullie goedkeuring daarvoor vragen.

  Er vanuit gaande dat de coronamaatregelen het toestaan, verzoeken wij je alvast in je agenda te noteren dat de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging plaats zal vinden op:   

  Woensdag 14 oktober 2020, aanvang 20.00 uur, locatie de Kluis.

  Namens het bestuur,

   

  Kees Aalbers
  Voorzitter