• Beleidsplannen

    Beste leden, ouders en overige begeleiders,

    Hierbij presenteren wij jullie onze, op onderdelen aangepaste, beleidsplannen voor de jaren 2022 -2026. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met alle verantwoordelijke betrokkenen bij de jeugd en de senioren. Vooral het overleg met de coördinatoren (jeugd en senioren), gekoppeld aan het overleg met trainers en de laagcoördinatoren is intensief en betrokken geweest, waarvoor veel dank.

    Daarnaast lezen jullie ook dat wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Cilia ter Haar Romeny vervult deze functie. 

    Bestuur VV Union, 23 mei 2022