• Union wenst je een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

  Corona met al haar varianten blijft ons leven (op onderdelen) nadelig beïnvloeden, zeker waar het de sportbeoefening betreft. Diverse plannen en ideeën zijn inmiddels in de prullenmand beland of gearchiveerd voor betere tijden. Graag hadden wij onze leden willen ontmoeten op onze geplande nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2022, in combinatie met een leuk opgezet 7 x 7 toernooi. Gezien de huidige stand van zaken is dit niet realistisch. Vandaar dat wij jullie bij deze een gezond en voorspoedig nieuwjaar wensen. Het komt weer goed!

  Daarnaast willen wij speciaal onze vrijwilligers (sponsoren, leiders, trainers, verzorgers, kantinemedewerkers, terreinmeesters, leden van commissies) enorm bedanken voor hun diensten ten behoeve van onze vereniging. Zonder jullie inzet en hulp zou Union niet kunnen bestaan.

  Zodra wij weer in de gelegenheid worden gesteld om jullie op een fatsoenlijke manier te ontvangen, gaan we opnieuw kijken hoe we het begin van het nieuwe jaar toch enigszins feestelijk kunnen inluiden.

  Namens het bestuur,

  Peter Aben (secretaris) (vacature staat open)
  Marcel van Haaften (penningmeester) (vacature staat open)
  Hayo Meijs (jeugd- en senioren voorzitter) (vacature jeugdvoorzitter staat open)
  Jeroen Jetten (voetbalzaken)