• In Memoriam Gert Jan de Bruijn

    Op 23 november jl. is Gert Jan de Bruijn, voormalig penningmeester van onze vereniging, op 62-jarige overleden. Gert Jan was al langere tijd ziek, maar toch kwam zijn overlijden onverwacht. Gert Jan kwam bij Union in de tijd dat zijn zoons Max en Flip bij onze club speelden. Vanwege zijn kennis op financieel gebied werd hij gevraagd als penningmeester, een verzoek waarop hij na enige bedenktijd inging. Hij had daarbij een lastige klus te klaren: het beëindigen van de samenwerking met Achilles ’29, waarbij juist ook allerlei financiële kwesties zorgvuldig moesten worden afgewikkeld. Gert Jan zorgde er even deskundig als doortastend voor. Naast zijn eigenlijke taken als penningmeester verrichte hij in deze jaren een karwei dat alleen maar als een monnikenwerk kan worden aangeduid. Hij ordende het archief van de vereniging, dat volstrekt willekeurig in archiefkasten in de kelder van het clubhuis was weggestopt. Dat heeft hem vele, vele uren gekost. In 2010 trad hij terug uit het bestuur. Maar ook nadien kwam hij met enige regelmaat op De Kluis, om het contact met de vereniging te onderhouden.
    We gedenken hem in dankbaarheid en we wensen Jacqueline, Liz, Max en Flip veel sterkte in deze moeilijke dagen.