• Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 28 november!

    Op donderdag 28 november 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in ons clubhuis op sportpark De Kluis. Er staan belangrijke beslissingen op de agenda. Je aanwezigheid wordt dan ook zéér op prijs gesteld. Klik hier voor de  agendastukken:

    Ben je jonger dan 18 jaar?
    Iedereen die door de KNVB geregistreerd is als lid van Union en ouder is dan 18, is stemgerechtigd. Een Union-lid dat jonger is dan 18 jaar, kan zich laten vertegenwoordigen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger (over het algemeen vader of moeder). Daarbij geldt volgens de statuten: één kind per ouder. Meld dit voor de vergadering aan het bestuur.

    Kun je zelf niet komen? Machtig iemand anders!
    Verder is het mogelijk dat een Union- lid een ander Union lid een schriftelijke machtiging verstrekt. Er kan maximaal één machtiging aan een ander Union-lid verstrekt worden. Een machtiging moet je voorafgaand aan de ledenvergadering overhandigen aan de secretaris.