• Meer dan voetbal

  Sinds 2000 heeft Union banden met MYSA. Graag stellen we MYSA aan je voor.

  Wat is MYSA eigenlijk? 
  MYSA staat voor Mathare Youth Sports Association. Mathare is de sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia in Afrika. Meer dan dertig jaar geleden is deze jeugdsportvereniging ontstaan. De voetbalclub van MYSA heet Mathare United. De sportvereniging MYSA verenigt meerdere sporten en verzorgt vele culturele activiteiten.

  Hoe groot is MYSA? 
  Heel groot. Er zijn inmiddels meer dan 30.000 kinderen aangesloten bij MYSA. Je begrijpt: dat zijn héél véél teams. Alle sloppenwijken die onder MYSA vallen, zijn verdeeld in 16 zones. In al die zones worden sportwedstrijden georganiseerd. De verhouding jongens en meisjes in MYSA is tweederde staat tot eenderde. De meisjes functioneren zowel in de sportteams als in de organisatie zelf.

  Wat wil MYSA? 
  De gedachte achter MYSA is dat je via sport kunt bereiken dat mensen zich verantwoordelijk en betrokken gaan voelen voor elkaar, dat zij gemeenschapszin ontwikkelen en dat zij verder komen in het leven. 

  Wat heeft Union met MYSA te maken?
  In 2000 waren er voetbalspelers van MYSA te gast bij Unionist Martin van Straaten. Toen is het idee ontstaan dat Union iets zou kunnen betekenen voor MYSA en is de Stichting Union Friends of MYSA opgericht. Harald Bant is voorzitter en leden zijn Chantal Lekkerkerker, Paul Peters, Kees Aalbers en Martin van Straaten.  

  De stichting heeft zich tot doel gesteld: het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van concrete projecten die bijdragen aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leden van de organisatie MYSA in Nairobi. Eén van de projecten die direct bij Union plaats vindt is het jaarlijks uitnodigen van een MYSA-team.

  In 2001 werd er een groep van 16-jarige voetballers van MYSA uitgenodigd voor een bezoek aan Union. De groep die hier kwam, was eerst twee weken in Noorwegen voor het spelen in de Norway Cup (het grootste internationale jeugdtoernooi ter wereld). Union nodigde destijds deze groep van MYSA uit om een week voetbaltrainingen te volgen en verschillende maatschappelijke activiteiten te ervaren. Dat was zo’n succes, dat sindsdien elk jaar opnieuw een groep van MYSA wordt uitgenodigd om in de zomer een week bij Union te komen. 

  Wat is er zo goed aan MYSA?
  Het verhaal MYSA begon meer dan 20 jaar geleden in 1987, toen de Verenigde Naties Adviseur, Bob Munro, werkte voor duurzame ontwikkeling in Kenia. Tijdens een bezoek aan Mathare, zag hij de lokale kinderen voetballen met een bal gemaakt van plastic zakken en touw. Hij bood aan een spel scheidsrechter te zijn onder de voorwaarde dat de kinderen hielpen met het schoonmaken van het voetbalveldje. Tot zijn grote verbazing, gingen ze meteen akkoord.

  Geïnspireerd door deze ervaring, zette Bob Munro een zelfhulporganisatie op waar voetbal werd gekoppeld aan het opruimen en schoonmaken van sloppenwijken. Het idee was simpel: teams kregen extra competitiepunten voor het opruimen (clean ups) van sloppenwijken, waardoor ze een extra prikkel hadden om te participeren in MYSA. De organisatie groeide snel. MYSA begon voetballen te koppelen aan andere community outreach- en ontwikkelingsactiviteiten, zoals HIV/AIDS-awareness sessies, onderwijsbeurzen en leiderschapstraining.

  Vandaag de dag heeft MYSA meer dan 25.000 leden en een aantal grote succesverhalen te vertellen. Hoewel MYSA veel groter is dan vroeger, de filosofie is nog steeds hetzelfde. In het hart van alles wat ze doen is een liefde en passie voor sport en het doel om de jeugd een sportieve kans te geven op en naast het veld.

  MYSA is gebouwd op zeven kernwaarden. Deze staan centraal in alles wat ze doen:

  1. Respect voor jezelf en anderen
  2. Eerlijk spel
  3. Een goed voorbeeld zijn voor anderen
  4. Respect voor regels
  5. Als je iets doet, zal MYSA iets doen, als je niets doet, zal MYSA niets doen
  6. Iedereen is gelijk, ongeacht leeftijd, religie, economische status, opleidingsniveau, geslacht of ras
  7. Jezelf helpen door anderen te helpen

  Wie betaalt het bezoek van de MYSA-voetballers bij Union? 
  Een klein gedeelte van de begroting van Union is gereserveerd voor de activiteitenweek met de MYSA-spelers in de zomer (€1,- per lid per jaar). Er zijn enkele sponsors, die helpen de begroting voor de MYSA-week sluitend te krijgen. De reis voor de spelers wordt vooral door Noorse organisaties bekostigd. 

  Wat kunnen Unionleden doen? 

  • Je kunt je melden als je in de zomer met de activiteitenweek voor de MYSA-voetballers iets wilt doen.
  • Je kunt de website van MYSA bekijken als je meer wilt weten.
  • Je kunt het melden als je een leuk idee hebt om MYSA te sponsoren of andere activiteiten voor of met MYSA op te zetten.