• Meer dan voetbal

  Sinds 2000 heeft Union banden met MYSA. Veel Unionleden hebben vast nog nooit gehoord van MYSA (spreek uit als: Maisa). Joost Gilissen is een van de drijvende krachten achter MYSA en legt uit wat MYSA nou eigenlijk is.

  Wat is MYSA eigenlijk? 

  MYSA betekent Mathare Youth Sports Association. Mathare is de sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia in Afrika. Daar is deze jeugdsportvereniging ontstaan. De voetbalclub van MYSA heet Mathare United. De sportvereniging MYSA verenigt meerdere sporten, en verzorgt ook culturele activiteiten.  

  Hoe groot is MYSA? 

  Heel groot. Er zijn ongeveer 26.000 kinderen aangesloten bij MYSA. Je begrijpt: dat zijn héél véél teams. Alle sloppenwijken die onder MYSA vallen, zijn verdeeld in 16 zones. In al die zones worden sportwedstrijden georganiseerd. Ook meisjes functioneren in de sportteams. De leidende gedachte hierachter is dat een organisatie niet goed kan functioneren zonder vrouwen.  

  Wat wil MYSA? 

  De gedachte achter MYSA is dat je via sport kunt bereiken dat mensen zich verantwoordelijk en betrokken gaan voelen, dat zij gemeenschapszin ontwikkelen en dat zij verder komen in het leven. 

  Wat heeft Union met MYSA te maken?   

  In 2000 waren er voetbalspelers van MYSA te gast bij Unionist Martin van Straaten. Toen is het idee ontstaan dat Union iets zou kunnen betekenen voor MYSA en is de Stichting Union Friends of MYSA opgericht. Harald Bant is voorzitter en leden zijn Candida Nederpel, Paul Peters, Marc Seveke en Martin van Straaten. .   


  In 2001 werd er een groep van 16-jarige voetballers van MYSA uitgenodigd voor een visite bij Union. De groep die hier kwam, was eerst twee en een halve week in Noorwegen voor het spelen in de Norway Cup (het grootste internationale jeugdtoernooi ter wereld). Union heeft deze groep van MYSA toen een week van activiteiten aangeboden. Dat was zo’n succes, dat we sindsdien elk jaar opnieuw zo’n groep 16-jarigen van MYSA uitnodigen om in de zomer een weekje bij Union te komen. 
  Het is goed als Union- en MYSA-spelers kennis maken met elkaar en leren van elkaar. 

  Verder proberen we een studiehuis te bouwen in Mathare. Daarvoor proberen we geld bij elkaar te brengen. In het studiehuis kunnen dan de jongeren studeren, voor wie anders geen school is weggelegd. Door een studiehuis te bouwen op de plaats waar ook wordt gesport en van waaruit wijkactiviteiten plaatsvinden, wordt het leren voor jongeren beter mogelijk.  

  Het geld voor dit studiehuis wordt bijeen gebracht door allerlei activiteiten en sponsoracties. Bij Union, maar ook bij een school in Zwolle en ook door Sportgala’s van Groesbeek en door de NCDO. Deze laatste organisatie heeft de bijeengebrachte gelden verdubbeld. Het studiehuis is nog niet klaar en als het klaar is, moet het nog helemaal worden ingericht. Elke bijdrage van Unionleden of anderen is dus welkom. Vorig jaar, in 2008, was Union met MYSA genomineerd voor het beste Afrikaanse project. We hebben een bedrag gewonnen en veel mensen hadden op ons gestemd. Een ander project –microkredieten voor vrouwen- heeft toen gewonnen.  

  Wat is er zo goed aan MYSA? 

  De groep van 16-jarige voetballers heeft het bijzondere dat ze allemaal coach zijn van een team van 12-jarige spelers. Met dat team van 12-jarigen moeten zij activiteiten ontplooien. Ze moeten alles organiseren wat met de wedstrijden te maken heeft.  En daarbij ontwikkelen zij sociale vaardigheden. Zo moeten ze met een team de wijken in voor het opruimen van vuilnis (clean ups). Ze zitten ook in het AIDS-preventieproject. De 16-jarigen moeten de 12-jarigen ook voorlichten over alle mogelijke vormen van misbruik. Zo proberen ze te voorkomen dat er vervelende dingen gebeuren.  

  Voor alle activiteiten krijgen de jongeren punten van de leiding van MYSA. Wie dan hoog komt in het systeem, krijgt de kans om naar de middelbare school te gaan. Het is dus niet alleen sportwerk, maar ook sociaal werk. En dat is juist zo goed van MYSA. MYSA biedt kinderen en jongeren écht kansen om het beter te krijgen. 

  Ben je wel eens bij MYSA in Nairobi geweest? 

  Jazeker, sinds 2003 al acht keer!  Ik bezoek de spelers, de coaches en andere betrokkenen en ik ga veel naar scholen, in de hoop iets te kunnen doen op het gebied van onderwijs en sport. Er is één school waar al een heel duidelijke verandering is bereikt. Daar is het samenwerkend leren ingevoerd, wordt de bibliotheek meer benut, en is er een schoolparlement opgericht. Bij deze school moet ook nog een basketbalveld en een voetbalveld worden aangelegd. Ik kan bevestigen dat alles wat aan MYSA wordt besteed, heel goed terecht komt. 

  Wie betaalt het bezoek van de MYSA-voetballers bij Union? 

  Een stukje van de begroting van Union is gereserveerd voor de activiteitenweek met de MYSA-spelers in de zomer. Er zijn ook wat sponsors, die helpen de begroting voor deze activiteiten sluitend te krijgen. De reis voor de spelers wordt vooral door Noorse organisaties bekostigd. 

  Wat kunnen Unionleden doen? 

  • Je kunt je melden als je in de zomer met de activiteitenweek voor de MYSA-voetballers iets wilt doen.
  • Je kunt de website van MYSA bekijken als je meer wilt weten.
  • Je kunt het melden als je een leuk idee hebt om MYSA te sponsoren of andere activteiten voor / met MYSA op te zetten.