• Met spoed gezocht: 1 of meer mensen voor het wedstrijdsecretariaat!

  Indien gewenst is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
  Onze club (wij dus allemaal) is dringend op zoek naar 1 tot 3 vrijwilliger(s) voor het Wedstrijdsecretariaat voor het seizoen: medio augustus 2023-juni 2024.

  De voorkeur gaat uit naar 1 wedstrijdsecretaris maar deze functie kan ook opgesplitst worden in drie deeltaken nl.:

  • 1 x Wedstrijdsecretariaat Junioren/Jeugd: 30 tot 45 minuten per week
  • 1 x Wedstrijdsecretariaat Senioren: maximaal 30 minuten per week
  • 1 x Coördinator die het geheel overziet en als contactpersoon ook in verbinding staat met: Hayo als verantwoordelijke voor de inzet van de scheidsrechters op de zaterdag en Taco op de zondag.

  Opgesplitst vraagt deze taak gemiddeld een klein uurtje per week en kan thuis gedaan worden.

  De gezamenlijke taak bestaat vooral uit:

  • Het wekelijks invoeren van het KNVB competitiespeelschema op de site van Union. Geheel geautomatiseerd via Sportlink/KNVB.
  • Het toedelen van de (halve) speelvelden t.b.v. de thuisspelende Unionteams in dat weekend. Er is een soort standaard schema voorhanden.
  • Het indelen van de velden bij oefenwedstrijden in afstemming met de trainers van de betreffende teams die dan ook spelen of trainen.
  • Samenwerken met de scheidsrechtercommissie van onze club i.v.m. de toedeling van scheidsrechters;
  • Indien nodig afstemmen met andere verenigingen wanneer daar aanleiding toe is b.v. bij wedstrijdwijzigingsvoorstellen. Anouschka deed dat nu voor de teams maar wanneer de teams zelf die onderlinge afspraken maken met de tegenstander, ontlast dat weer de 2 mensen die de de jeugd- en senioren op dit gebied vertegenwoordigen.

  Lukt het niet om deze taken ingevuld te krijgen dan kunnen er geen wedstrijden meer vanuit Union- intern verplaatst worden en kunnen we dus vanuit Union niet afwijken van de door de KNVB vastgestelde speelschema’s.

  Ook het spelen van oefenwedstrijden wordt meer ingewikkeld omdat er dan een groot risico zal zijn dat er dan op tijd geen coördinatie/goede communicatie over zal zijn.

  Nadere informatie kan ingewonnen worden bij:
  Huidige wedstrijdsecretaris: Anouschka Slingerland: 06-34568595
  Voorzitter: Marc Seveke: 06-51334030