• Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bedijven en instellingen (zoals Union) moeten aangeven hoe zei omgaan met persoonsgegevens. Inmiddels heeft Union een  privacy verklaring/-statement (AVG) opgsteld en is opgenomen op de site: https://www.unionvoetbal.nl/privacy-beleid-union-avg/ 

    De individuele leden zullen deze week een persoonlijke mail ontvangen met een overzicht welke gegevens worden geadministreerd.