• Algemene ledenvergadering 16 december alleen digitaal

  In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vindt de Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 december 2020 volledig digitaal plaats. Leden en ouders die zich hebben aangemeld, ontvingen inmiddels een uitnodiging. Heb je geen uitnodiging ontvangen of wil je je alsnog aanmelden, stuur dan een e-mail naar alv@unionvoetbal.nl. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

  Begin oktober hebben we jullie bericht onze reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV) te verplaatsen naar december. Naast de benoeming van de secretaris staat op de agenda, een toelichting op en bespreking van de financiële resultaten van afgelopen seizoen alsook een prestentatie met een voorstel om onze club weer financieel gezond te krijgen. Wij willen graag vernemen hoe jullie tegen dat voorstel aankijken en horen of jullie een realistische alternatief daarvoor hebben. We zijn ons bewust van de impact van ons voorstel en hechten aan draagvlak daarvoor bij onze leden én de ouders van jeugdleden. We stellen voor in het eerste kwartaal 2021 een nieuwe ALV te beleggen waarbij over het dan definitieve voorstel wordt besloten.

  Helaas is door de coronamaatregelen - zoals het zich nu laat aanzien - de bijeenkomst beperkt tot maximaal 30 personen (met inachtneming van 1,5 meter afstand). We houden er rekening mee dat belangstelling voor de aankomende ALV dit aantal overtreft. Derhalve hebben we de mogelijkheid om digitaal te vergaderen onderzocht. Dat is - zij het met enige afspraken en discipline - mogelijk. Het wordt dus een mixed versie waar een deel van de leden ter plaatse aanwezig kan zijn en een ander deel on-line mee kan vergaderen. Indien je een specifiek onderwerp hebt, waarvan je vindt dat bespreking in de ALV gewenst is, verzoeken we je dat tegelijkertijd met je aanmelding door te geven.

  Graag zien wij je aanmelding voor de bijeenkomst van 16 december a.s. uiterlijk op 10 december a.s. tegemoet via: alv@unionvoetbal.nl. Indien je de financiële gegevens wilt ontvangen dien je dat - zoals gebruikelijk - via de email kenbaar te maken.

  Bekijk hier de agenda.

  Namens het bestuur,

  Kees Aalbers, voorzitter