• VV Union vanaf 1 september 2020 helemaal rookvrij

  Tijdens de laatste ledenvergadering is een commissie ingesteld, bestaand uit ervaren (ex-)rokers - dit terzijde - met als opdracht ‘Union Rookvrij’ te maken. Dit in de geest van ‘De Rookvrije Generatie’ en van het besluit van 11 Nijmeegse voetbalvoorzitters. Diverse clubs zijn inmiddels rookvrij, want het thema is de discussie toch wel voorbij. En zodoende ging het in onze commissie al snel over ‘ingangsdatum en praktische uitvoering’.

  Daarover gaan we een voorstel doen aan het bestuur annex de ledenvergadering, maar als voorzetje lichten we alvast een tipje van de rooksluier op: Union wordt rookvrij per 1 september 2020 en dat geldt 24/7 op het hele voetbalcomplex.

  Zo, die is er uit. Aangenomen natuurlijk dat de ALV dat gaat besluiten, maar zo kan ieder lid, iedere ouder, iedere bezoeker er alvast kennis van nemen. Laten we deze verantwoordelijkheid pakken... met z’n allen. Voor de kids, voor huidige en voor nieuwe generaties.

  Hoeft Joost straks eindelijk geen peuken meer te vegen...

  Marc Seveke
  Marcel de Kok
  Leo Eijkhout