• We komen weer in beweging!

  Het bestuur is in de weken voorafgaand aan COVOD-19 uitbraak vooral bezig geweest met het vervolg op de ALV-uitkomsten van 28 november 2019. Tijdens die ALV zijn meerdere projectgroepen opgericht met als opdracht om binnen een specifiek aandachtgebied verbetermogelijkheden te inventariseren die een structureel positieve bijdrage leveren aan de financiële positie van de club. Daar is veel goed werk geleverd waarvan we de uitkomsten en consequenties met de vereniging willen delen tijdens een volgende ALV.

  Maar toen werd ook voetbal stilgelegd!

  Niet stilgezeten

  Na het stilleggen van alle voetbalactiviteiten heeft het bestuur zich allereerst geconcentreerd op de consequenties daarvan voor alle vrijwilligers. Met hen is gesproken, zijn nieuwe afspraken gemaakt en we konden daar rekenen op veel begrip. Vervolgens is geïnventariseerd met welke financiële consequenties we nu rekening moeten houden. Het was al schipperen en de nieuwe situatie maakt het niet eenvoudiger. Veel leveranciers tonen gelukkig begrip en hebben aangegeven kosten op te schorten of op een andere manier mee te willen werken. Met andere partijen – waaronder de bank – zijn we nog in gesprek. Veel Ambassadors hadden voorafgaand aan de Corona-uitbraak al aangegeven hun verstrekte lening te willen laten vallen of om te zetten in een schenkingsovereenkomst. Ook hebben we een beroep gedaan op de voor zover voor VV Union van toepassing zijnde steunmaatregelen van de overheid.

  Als de laatste stukjes van de puzzel de komende weken goedvallen, lijkt het erop dat we dit seizoen financieel in ieder geval doorkomen zonder extra schade.

  Het is stilgelegd, maar we komen weer in beweging

  Na ruim 6 weken geen voetbal mag de jeugd nu gelukkig snel weer het veld op. Binnen Union worden daarvoor op dit moment de “spelregels” vastgesteld waardoor sporten binnen de kaders van de nu gestelde veiligheidsregels en randvoorwaarden voor onze jeugdleden weer mogelijk wordt. De commissie Voetbalzaken is drukdoende met de voorbereidingen en alle jeugdteams worden binnen enkele dagen geïnformeerd. Dat geldt natuurlijk ook voor ouders, trainers, vrijwilligers en overige betrokkenen.

  Een vereniging ben je samen! En daarom doen we langs deze weg een beroep op iedereen die de komende weken een bijdrage kan en wil leveren die erop gericht is om het voetballen van onze jeugd weer mogelijk te maken. Laat op secretaris@unionvoetbal.nl weten wat je zou kunnen betekenen.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur VV Union