• Contributie

  Contributie Union voetbal seizoen 2023-2024 

  De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van de geboortedatum van de speler.

    

  CategorieBedrag
  0nder 7 € 137,50
  0nder 8 € 174,50
  0nder 9 € 164,50
  0nder 10 € 174,50
  0nder 11 € 174,50
  0nder 12 € 206
  0nder 13 € 206
  0nder 14 € 243,50
  0nder 15 € 243,50
  0nder 16 € 243,50
  0nder 17 € 243,50
  0nder 19 € 243,50
  Senioren € 248,50
  Senioren zaal € 193,50
  Training/niet-spelend € 116,50

   

  Union selectiebijdrage*

    

  CategorieBedrag
  Onder 10-1 € 105
  0nder 11-1 € 105
  0nder 13-1 € 170
  Onder 13-2 € 125
  Onder 14-1 € 125
  0nder 16-1 € 125
  Onder 17-1 € 125
  Onder 23-1 € 125

   

   *Speel je in een selectieteam, dan betaal je naast je contributie ook een selectiebijdrage. Bedragen vastgesteld ALV 19 juni 2019.

   

  Wedstrijdkleding
  De clubcollectie is beschikbaar via:

  • de UNION webshop
  • In de winkel Intersport/Twinsport (Plein ’44, Nijmegen) 


  Voor de wedstrijdkleding van de selectieteams wordt een bedrag gefactureerd van € 33 per seizoen.

  Regelingen

  Gezinskorting bedraagt € 15,- voor 2de en € 20,- voor 3de en volgende lid per gezin.
  De contributie wordt in maximaal 2 termijnen geïnd, indien u via automatische incasso betaalt. In alle andere gevallen is er sprake van jaarbetaling. Het rekeningnummer van VV Union waarnaar contributie, selectiebijdrage en kledingbijdrage kunnen worden kunnen overgemaakt is NL 31 RABO 0131 6045 38 t.n.v. VV Union.
  De kledingbijdrage zal separaat gefactureerd worden.
  Indien het noodzakelijk blijkt een tweede aanmaning te versturen, dan zal hiervoor €16,50 administratiekosten in rekening gebracht worden. Niet-betaling en derhalve uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen schort de betalingsverplichting niet op.
  In bijzondere gevallen kan een afwijkende regeling getroffen worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

  Uitsluiting van wedstrijden & trainingen

  Ieder jaar kampen we met niet (op tijd) ontvangen contributies en boetes, terwijl de spelers wel normaal trainen en wedstrijden spelen. We hebben hierdoor, helaas, de volgende spelregels moeten vaststellen.

   

  Indien een derde aanmaning noodzakelijk blijkt, dan zal het betreffende lid twee weken na het versturen van de derde aanmaning niet meer deel mogen nemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.
  Ook als een derde aanmaning voor het betalen voor gele en rode kaarten nodig blijkt te zijn betekent dit uitsluiting van wedstrijden en trainingen.

  Stichting Leergeld

  Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.

   

  De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van vv UNION te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen, zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

  Meedoenregeling Gemeente Nijmegen

   

  Union doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Dat betekent dat deelnemers ouder dan 18 jaar via die regeling een korting ontvangen op hun jaarcontributie.

  Financieel contactpersoon

  Geen financiële ruimte om de contributie te betalen? Lokale en landelijke voorzieningen kunnen een oplossing zijn om te blijven voetballen. Onze Financieel Contactpersoon helpt je graag. Kijk wat voor jou mogelijk is en ga naar www.ing.nl/niemandbuitenspel. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de financieel contactpersoon van Union: financieelcontactpersoon@unionvoetbal.nl