• Contributie

  Contributie Union voetbal seizoen 2022-2023

   De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op basis van de geboortedatum van de speler.

  CategorieBedrag
  0nder 7 € 130
  0nder 8 € 165
  0nder 9 € 165
  0nder 10 € 165
  0nder 11 € 165
  0nder 12 € 195
  0nder 13 € 195
  0nder 14 € 230
  0nder 15 € 230
  0nder 16 € 230
  0nder 17 € 230
  0nder 19 € 230
  Senioren € 235
  Senioren zaal € 182,50
  Training/niet-spelend € 110

   

  Union selectiebijdrage*

    

  CategorieBedrag
  0nder 9-1 € 105
  0nder 10-1 € 105
  0nder 11-1 € 105
  0nder 12-1 € 105
  0nder 13-1 € 170
  0nder 15-1 € 170
  0nder 15-2 € 125
  0nder 16-1 € 125
  0nder 19-1 € 125
  Onder 23-1 € 125

   

  *Speel je in een selectieteam, dan betaal je naast je contributie ook een selectiebijdrage. Bedragen vastgesteld ALV 19 juni 2019.

  Kledingbijdrage 2021-2022
  Wedstrijdkleding:
  De clubcollectie is beschikbaar via:

   

  • de UNION webshop
  • In de winkel Intersport/Twinsport (Plein ’44, Nijmegen)

  Voor de wedstrijdkleding van de selectieteams wordt een bedrag gefactureerd van € 31,50 per seizoen.

  Regelingen
  Gezinskorting bedraagt € 15,- voor 2de en € 20,- voor 3de en volgende lid per gezin.

  De contributie wordt in maximaal 2 termijnen geïnd, indien u via automatische incasso betaalt. In alle andere gevallen is er sprake van jaarbetaling. Het rekeningnummer van VV Union waarnaar contributie, selectiebijdrage en kledingbijdrage kunnen worden kunnen overgemaakt is NL 31 RABO 0131 6045 38 t.n.v. VV Union.

  De kledingbijdrage zal separaat gefactureerd worden. Als uw rekening geblokkeerd blijkt te zijn voor automatische incasso, dan wordt u voortaan als ‘betalende per factuur’ opgenomen in de administratie. Dit betekent dat u dan de contributie in de toekomst in één termijn moet voldoen, plus € 15,- administratiekosten.

  Indien het noodzakelijk blijkt een tweede aanmaning te versturen, dan zal hiervoor €15,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Niet-betaling en derhalve uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen schort de betalingsverplichting niet op.

  In bijzondere gevallen kan een afwijkende regeling getroffen worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

  Uitsluiting van wedstrijden & trainingen
  Ieder jaar kampen we met niet (op tijd) ontvangen contributies en boetes, terwijl de spelers wel normaal trainen en wedstrijden spelen. We hebben hierdoor, helaas, de volgende spelregels moeten vaststellen.

  Indien op 1 november van het lopende seizoen aan betalingsverplichtingen van vorige seizoen(en)niet is voldaan, dan kan het betreffende lid per direct niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.

  Indien op 1 november van het lopende seizoen de volledige contributie van het huidige seizoen of het eerste deel in geval van automatische incasso niet is betaald, dan kan het betreffende lid per 1 januari niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.

  Ook niet betalen voor gele en rode kaarten betekent uitsluiting van wedstrijden en trainingen. De pasjes zullen dan, in overleg met trainer en leider, worden ingenomen.

  Stichting Leergeld
  Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar + Alle volwassenen (>18+) die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.

  De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van vv UNION te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen, zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

  Meedoenregeling Gemeente Nijmegen
  Union doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Dat betekent dat deelnemers aan die regeling een korting ontvangen op hun jaarcontributie.