• Contributie

  CategorieBedrag
  07 € 92,-
  09 € 145,-
  011 € 145,-
  013 € 185,-
  015 € 212,-
  017 € 212,-
  019 € 212,-
  Senioren € 200,-
  Veteranen € 200,-

   

  Trainingsleden € 92,-

  Selectiebijdrage 2017-2018

  Speel je in een selectieteam, dan betaal je naast je contributie ook een selectiebijdrage.

  A1, B2, C2, D2, E1, E2, F1, F3 € 100,-
  B1, C1, D1 € 147,50
  Kledingbijdrage 2017-2018
  Wedstrijdkleding:
  Vanaf 17 juni 2017 is de nieuwe clubcollectie beschikbaar:

  Via:
  · de UNION webshop
  · In de winkel Twinsport (Plein ’44, Nijmegen)
  De prijzen zijn verschillend voor senioren en junioren. Een wedstrijd tenue (shirt lange mouw,
  korte broek, kousen ?? alles met UNION-logo’s) is €37 voor senioren en €35 voor junioren.
  Voor de kleding van de selectieteams verwijs ik naar het document vraag en aanbod
  Ps. Het seizoen 2017 en 2018 is een overgangsjaar. We stappen over van KLUPP naar Hummel
  Wat moet ik doen met mijn huidige kleding? Wanneer je er nu nog niet voor kiest nieuwe kleding
  aan te schaffen, verwachten wij dat je bij aanvang van het seizoen 2018/2019 in je nieuwe tenue verschijnt.
  Het seizoen 2017/2018 is een overgangsjaar.
  (voor vragen omtrent deze overgang en de praktische vragen verwijs ik naar de vragen en antwoorden)

  Regelingen

  Gezinskorting bedraagt € 15,- voor 2de en € 20,- voor 3de en volgende lid per gezin.
  De contributie wordt in maximaal 2 termijnen geïnd indien u via automatische incasso betaald in alle andere gevallen is er sprake van jaarbetaling
  De kledingbijdrage zal samen met de selectiebijdrage gefactureerd worden. (2017-2018 m.u.v. B2 en C2; zij ontvangen factuur kledingbijdrage later).
  Als uw rekening geblokkeerd blijkt te zijn voor automatische incasso, dan wordt u voortaan als ‘betalende per factuur’ opgenomen in de administratie. Dit betekent dat u dan de contributie in de toekomst in één termijn moet voldoen, plus  € 15,- administratiekosten.
  Niet betaling en derhalve uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen schort de betalingsverplichting niet op. Alle openstaande verplichtingen worden na 1 januari van het betreffende seizoen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten voor de incassoprocedure komen volledig voor rekening van het betreffende lid.
  In bijzondere gevallen kan een afwijkende regeling getroffen worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de penningmeester.

  Uitsluiting van wedstrijden & trainingen
  Ieder jaar kampen we met niet (op tijd) ontvangen contributies en boetes, terwijl de spelers wel normaal trainen en wedstrijden spelen. We hebben hierdoor, helaas, de volgende spelregels moeten vaststellen.
  Indien op 1 november van het lopende seizoen aan betalingsverplichtingen van vorige seizoen(en)niet is voldaan, dan kan het betreffende lid per direct niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.
  Indien op 1 november van het lopende seizoen de volledige contributie van het huidige seizoen of het eerste deel in geval van automatische incasso niet is betaald, dan kan het betreffende lid per 1 januari niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.
  Ook niet betalen voor gele en rode kaarten betekent uitsluiting van wedstrijden en trainingen. De pasjes zullen dan, in overleg met trainer en leider, worden ingenomen.

  Stichting Leergeld
  Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar + Alle volwassenen (>18+) die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.
  De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van vv UNION Ste betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld.
  Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

  Meedoenregeling Gemeente Nijmegen.

  Union doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Dat betekent dat deelnemers aan die regeling een korting ontvangen van 10% op hun jaarcontributie.