• Contributie

  Contributie Union voetbal seizoen 2019-2020*

  CategorieBedrag
  0nder 7 € 125,-
  0nder 9 € 155,-
  0nder 11 € 155,-
  0nder 13 € 185,-
  0nder 15 € 215,-
  0nder 17 € 215,-
  0nder 19 € 215,-
  Senioren € 220,-
  Training/niet-spelend € 100,-

   

  Union selectiebijdrage**

  CategorieBedrag
  0nder 9-1 € 100,-
  0nder 11-1 € 100,-
  0nder 13-1 € 165,-
  0nder 13-2 € 120,-
  0nder 15-1 € 165,-
  0nder 15-2/Onder 14-1 € 120,-
  0nder 17-1 € 165,-
  Onder 19-1 € 120,-
  SR 2/ VR1 € 0 (vanaf seizoen 20/21 wel selectiebijdrage)

  *Vastgelsteld ALV Union voetbal d.d. 19 juni 2019.
  **Speel je in een selectieteam, dan betaal je naast je contributie ook een selectiebijdrage. Bedragen vastgesteld ALV 19 juni 2019.  

  Kledingbijdrage 2018-2019
  Wedstrijdkleding:

  Vanaf 17 juni 2017 is de nieuwe clubcollectie beschikbaar via:

  • de UNION webshop
  • In de winkel Twinsport (Plein ’44, Nijmegen)

  De prijzen zijn verschillend voor senioren en junioren. Een wedstrijdtenue (shirt lange mouw, korte broek, kousen, alles met UNION-logo’s) is circa €37 voor senioren en circa €35 voor junioren.
  Voor de wedstrijdkleding van de selectieteams wordt een bedrag gefactureerd van € 30,00 per seizoen.

  Regelingen
  Gezinskorting bedraagt € 15,- voor 2de en € 20,- voor 3de en volgende lid per gezin.
  De contributie wordt in maximaal 2 termijnen geïnd indien u via automatische incasso betaald in alle andere gevallen is er sprake van jaarbetaling

  De kledingbijdrage zal separaat gefactureerd worden. Als uw rekening geblokkeerd blijkt te zijn voor automatische incasso, dan wordt u voortaan als ‘betalende per factuur’ opgenomen in de administratie. Dit betekent dat u dan de contributie in de toekomst in één termijn moet voldoen, plus € 15,- administratiekosten.

  Niet-betaling en derhalve uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen schort de betalingsverplichting niet op. Alle openstaande verplichtingen worden na 1 januari van het betreffende seizoen uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten voor de incassoprocedure komen volledig voor rekening van het betreffende lid.
  In bijzondere gevallen kan een afwijkende regeling getroffen worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de penningmeester.

  Uitsluiting van wedstrijden & trainingen
  Ieder jaar kampen we met niet (op tijd) ontvangen contributies en boetes, terwijl de spelers wel normaal trainen en wedstrijden spelen. We hebben hierdoor, helaas, de volgende spelregels moeten vaststellen.
  Indien op 1 november van het lopende seizoen aan betalingsverplichtingen van vorige seizoen(en)niet is voldaan, dan kan het betreffende lid per direct niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.

  Indien op 1 november van het lopende seizoen de volledige contributie van het huidige seizoen of het eerste deel in geval van automatische incasso niet is betaald, dan kan het betreffende lid per 1 januari niet meer deelnemen aan wedstrijden én trainingen. De leiders worden hierover geïnformeerd.
  Ook niet betalen voor gele en rode kaarten betekent uitsluiting van wedstrijden en trainingen. De pasjes zullen dan, in overleg met trainer en leider, worden ingenomen.

  Stichting Leergeld
  Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar + Alle volwassenen (>18+) die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.
  De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van vv UNION Ste betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen, zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

  Meedoenregeling Gemeente Nijmegen
  Union doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Dat betekent dat deelnemers aan die regeling een korting ontvangen van 10% op hun jaarcontributie.