• Fairplay om het plezier in voetbal te behouden

  Fair Play gedragsregels

  • Gedraag je altijd en overal sportief 
  • Spreek elkaar aan op het gedrag 
  • Geef het goede voorbeeld 
  • Respecteer ieders eigendommen 
  • Afspraak is afspraak! 
  • Houd je aan de spel- én clubregels (ook van de club die je bezoekt) 
  • Accepteer beslissingen die genomen zijn door KNVB, club en scheidsrechter 
  • Respecteer jezelf, de ander en je omgeving
  Incidenten rond en op het veld willen het plezier in het voetbalspel wel eens bederven. Daarom hebben 19 Nijmeegse voetbalverenigingen zich verenigd in de Belangenvereniging Voetbal (BV) Nijmegen. Samen met de KNVB en de Gemeente Nijmegen sloegen ze de handen ineen door een convenant te tekenen en een Fair Play campagne te starten.

  Hoofddoel van de Fair Play campagne is het tegengaan van ‘verloedering’ op en rondom de voetbalvelden. Daarbij kunnen gezamenlijk opgestelde gedragscodes helpen. Maar soms moet je meer middelen inzetten om het doel van Fair Play te realiseren. Leden die onsportief gedrag ervaren, kunnen dat melden bij hun eigen vereniging. Het gaat daarbij om serieuze vormen, zowel door spelers, leiders, ouders of anderen. 
   
  Indien iemand bij een bepaalde wedstrijd bij de tegenstander negatief gedrag ervaart, kan hij/zij dit melden, rechtstreeks of via de teamleider, bij de fairplaycoördinator. Iedereen binnen de club - speler, ouder, begeleider, supporter - kan een klacht melden. Deze klacht wordt door Union op de gebruikelijke manier opgepakt en doorgegeven aan het Meldpunt van de gemeente Nijmegen. Wanneer dat (nog) nodig is, zorgt het Meldpunt voor een adequate terugmelding aan de tegenstander en eventueel een gesprek met de betreffende voetbalvereniging.
  De klachten worden tevens ingebracht en besproken in de BV. Voor de volledigheid: het gaat om klachten in de sfeer van sportiviteit en respect over Nijmeegse clubs en niet-Nijmeegse clubs. Onderwerpen als gele/rode kaarten, het staken van wedstrijden en competitie-uitsluiting vallen niet onder deze regeling. Deze zijn exclusief en expliciet voorbehouden aan de afdeling Tuchtzaken van de KNVB. De gedragscodes zoals afgesproken in de BV Nijmegen vormen het uitgangspunt voor het beoordelen van de grenzen van sportiviteit en wederzijds respect.
   
  Union roept iedereen op om actief mee te werken met dit gezamenlijk Nijmeegse initiatief. Dus:
  Meld ontoelaatbaar gedrag en werk mee om voetbal leuk te houden!