• Over Union

  Union is niet zo maar een voetbalclub. Ze is opgericht in 1914 vanuit de overtuiging dat het beoefenen van voetbal een belangrijke bijdrage levert aan iemands persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

  Persoonlijk, omdat je leert te werken aan je fysieke vaardigheden: motorisch, technisch en qua uithoudingsvermogen, én aan je mentale weerbaarheid: doorzettingskracht, incasseringsvermogen, zelfvertrouwen en sportiviteit. Maatschappelijk, omdat je leert samenwerken, respect leert opbrengen voor je teamgenoten, je tegenstanders en anderen bij de club en je verantwoordelijkheid weet te dragen als lid (en ambassadeur) van de vereniging. Daarom is lid zijn van Union ‘meer dan voetbal’.
  Dit uitgangspunt vertaalt zich in alle facetten van de vereniging. Union is een brede voetbalvereniging met een (zeer) sterke jeugdafdeling en investeert veel in voetbaltechnische, mentale en sociale vorming van jonge voetballers (M/V). Oudere teams zijn zich ervan bewust dat zij hierin een belangrijke voorbeeldfunctie hebben, naar binnen en naar buiten. 

  Union probeert haar uitgangspunten ook op het veld te vertalen in een eigen voetbalopvatting. De Union-huisstijl: technisch hoogwaardig, snel, aanvallend, attractief en sportief.

  Union gelooft in een combinatie van prestatiesport en recreatieve sport: aansprekende prestaties werken stimulerend en activerend voor (nieuwe) leden en fungeren als ‘iconen’ voor de club; recreatie biedt het platform voor mensen om door het voetbal gezond en ontspannend actief te zijn en (soms tot op hoge leeftijd) te blijven en biedt de kwantitatieve basis voor een sterke vereniging.

  Union realiseert zich dat haar taak niet ophoudt na het laatste fluitsignaal op zaterdag- of zondagmiddag. De ‘derde helft’ en de trainingen zijn even belangrijk als de wedstrijden. Union besteedt extra aandacht aan de persoonlijke omstandigheden van de leden en probeert, waar mogelijk en nodig, een bijdrage te leveren. Leden zijn de hele week lid, niet alleen in het weekend.

  Union heeft oog voor wat er leeft in de moderne samenleving en voor haar omgeving. Waar mogelijk draagt zij haar steentje bij (denk aan: een goede relatie met de buren in de omgeving, een veilige omgeving en een schoon milieu in en om De Kluis, samenwerking met scholen en welzijnsorganisaties etc.). Voetbal is daarbij steeds wel de kernactiviteit: Union is en blijft een voetbalvereniging, geen ‘welzijnsinstituut’.