• Vrienden van Union

  De Vereniging Vrienden van Union is opgericht in 1997 en bestaat op dit moment uit 105 leden die een mix vormen van leden van de v.v. Union, oud-leden, sponsoren en anderen die de v.v. Union een warm hart toedragen. 

  Steun en betrokkenheid

  De leeftijd van de Vrienden varieert van 25 tot 85 jaar. De Vereniging Vrienden van Union beoogt twee dingen: Allereerst het verlenen van financiële ondersteuning aan de voetbalvereniging, waarbij gedacht moet worden aan het bekostigen van aanschaffingen of het ondersteunen van activiteiten die buiten de normale begroting vallen. Daarnaast, maar zeker niet in de laatste plaats, het tot uitdrukking brengen van de betrokkenheid op elkaar als Union-enthousiastelingen. 

  Verzoek en activiteit

  Wat betekent dit concreet? Het bestuur van de Vrienden krijgt van het bestuur van de v.v. Unioneen bestedingsverzoek. Dat wordt besproken in de jaarlijkse vergadering van de Vrienden.Criterium daarbij is dat de Vrienden overtuigd moeten zijn van de noodzaak en het nut. Het verzoek zal dan worden gehonoreerd. 
  Als het verzoek niet kan wachten tot de jaarlijkse vergadering dan beslist het bestuur en zal hierover verantwoording afleggen aan de leden tijdens de jaarvergadering. Die avond wordt voor het overige en hoofdzakelijk besteed aan het aanhalen van de onderlinge banden. Dat gebeurt dan met een drankje en een etentje, geheel of ten minste voor het grootste deel voor rekening van onze penningmeester. 
  Daarnaast is er ieder jaar een gezamenlijke activiteit. Zo is er in het verleden geluncht bij Oortjeshekken en in de Ooy gewandeld, er is zweefgevlogen, kleiduivengeschoten, gegolfd (Pitch&Putt) wedstrijden van N.E.C en Schalke ’04 bezocht en nog veel meer van dat moois. 
   

  Wacht niet. Word lid.

  De contributie bedraagt voor gewone leden € 55,- en voor zakelijke leden € 135,- per jaar. Iedereen die zich betrokken voelt bij v.v. Union zal zich thuis voelen bij de Vrienden! Wil je én de vertrouwde sfeer van Union blijven proeven en daarnaast de club ondersteunen. Word dan lid van de Vrienden van Union en stuur een e-mail waarin je aangeeft lid te willen worden met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.